Credits in Poland

VN:F [1.9.20_1166]
7.3/10 (3)
PL
Credits in Poland59offers | The best credits in Poland, a comparison of credit companies in Poland, guidelines for choosing the credit companies, ratings and reviews.

Kredyty w Polsce
Najlepsze kredyty w Polsce, szybkie pożyczki, kredyty konsumenckie i samochodowe. Porównanie firm kredytowych w Polsce, wytycznych wyborze kredytowej firm, ocen i recenzji.

Latest updates:
 • 16.09.2020 Kviku – new credit company
 • 11.09.2020 ProFimo – new credit company
 • 09.09.2020 Сardina – participation paused
 • 08.09.2020 ViaSMS – participation renewed
 • 04.09.2020 SuperTysiak – new credit company
 • 04.09.2020 TaniKredyt – participation paused
 • 01.09.2020 PozyczkaCity – participation paused
 • 19.08.2020 aasaPolska – participation renewed

Short-term, Fast credits in Poland
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty w Polsce

Fast credits – it is a loan for a small amount and for a short period of time, many companies provide the first loan without any fee. Often such loans are taken until salary is awaited or to buy some things. Features: online registration at any time, no collateral required, quick loan decision, quick receipt of money to the account, first loan without a fee, can be obtained without a job or with a negative credit history, a fixed term and a fixed amount, high interest rates (compared to the other loans).Szybkie kredyty – to pożyczki na niewielką kwotę i na którki okres czasu. Wiele firm udziela pierwszej pożyczki bez żadnych opłat. Często takie pożyczki są zaciągane na pokrycie zobowiązań do czasu otrzymania wynagrodzenia lub na nagły zakup. Cechy charakterystycze: rejestracja online w dowolnym momencie, brak wymaganego zabezpieczenia, szybka decyzja kredytowa, szybki wpływ pieniędzy na konto, pierwsza pożyczka bez opłaty, możliwość uzyskania finansowania bez umowy o pracę lub z negatywną historią kredytową, na określony czas I kwotę, wysokie RRSO (w porównaniu z innymi pożyczkami).
po polskuin english

×vivus
Vivus

Vivus

Short-term, Fast credits

Max. amount 7500
The max. term 30 days
Website: vivus.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 7500 zł, Maksymalny okres 30 dni
×netcredit
NetCredit

NetCredit

Short-term, Fast credits

Max. amount 5000
The max. term 30 days
Website: netcredit.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 5000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×solcredit
SolCredit

SolCredit

Short-term, Fast credits

Max. amount 5000
The max. term 120 days
Website: solcredit.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 5000 zł, Maksymalny okres 120 dni
×helpmoney
HelpMoney

HelpMoney

Short-term, Fast credits

Max. amount 3000
The max. term 30 days
Website: helpmoney.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 3000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×finansoweposilki
FinansowePosilki

FinansowePosilki

Short-term, Fast credits

Max. amount 2000
The max. term 30 days
Website: finansoweposilki.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 2000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×gotowkanonstop
GotowkaNonStop

GotowkaNonStop

Short-term, Fast credits

Max. amount 3000
The max. term 45 days
Website: gotowkanonstop.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 3000 zł, Maksymalny okres 45 dni
×finbo
Finbo

Finbo

Short-term, Fast credits

Max. amount 15000
The max. term 30 days
Website: finbo.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 15000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×pozyczkaplus
PozyczkaPlus

PozyczkaPlus

Short-term, Fast credits

Max. amount 10000
The max. term 45 days
Website: pozyczkaplus.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 10000 zł, Maksymalny okres 45 dni
×smartpozyczka
SmartPozyczka

SmartPozyczka

Short-term, Fast credits

Max. amount 8000
The max. term 30 days
Website: smartpozyczka.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 8000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×supertysiak
SuperTysiak

SuperTysiak

Short-term, Fast credits

Max. amount 3000
The max. term 30 days
Website: supertysiak.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 3000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×credy
Credy

Credy

Short-term, Fast credits

Max. amount 2000
The max. term 31 days
Website: credy.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 2000 zł, Maksymalny okres 31 dni
×modnapozyczka
ModnaPozyczka

ModnaPozyczka

Short-term, Fast credits

Max. amount 5000
The max. term 120 days
Website: modnapozyczka.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 5000 zł, Maksymalny okres 120 dni
×superkasa
SuperKasa

SuperKasa

Short-term, Fast credits

Max. amount 5000
The max. term 30 days
Website: superkasa.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 5000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×miloan
MiLoan

MiLoan

Short-term, Fast credits

Max. amount 5000
The max. term 30 days
Website: miloan.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 5000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×wandoo
Wandoo

Wandoo

Short-term, Fast credits

Max. amount 8000
The max. term 30 days
Website: wandoo.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 8000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×viasms
ViaSMS

ViaSMS

Short-term, Fast credits

Max. amount 4000
The max. term 30 days
Website: viasms.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 4000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×lendon
LendON

LendON

Short-term, Fast credits

Max. amount 6000
The max. term 30 days
Website: lendon.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 6000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×kuki
Kuki

Kuki

Short-term, Fast credits

Max. amount 15000
The max. term 30 days
Website: kuki.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 15000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×extraportfel
ExtraPortfel

ExtraPortfel

Short-term, Fast credits

Max. amount 6000
The max. term 30 days
Website: extraportfel.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 6000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×solven
Solven

Solven

Short-term, Fast credits

Max. amount 8000
The max. term 30 days
Website: solven.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 8000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×polozyczka
PoloZyczka

PoloZyczka

Short-term, Fast credits

Max. amount 8000
The max. term 30 days
Website: polozyczka.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 8000 zł, Maksymalny okres 30 dni
×lewpozyczka
LewPozyczka

LewPozyczka

Short-term, Fast credits

Max. amount 3300
The max. term 30 days
Website: lewpozyczka.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 3300 zł, Maksymalny okres 30 dni
×niewielkapozyczka
NiewielkaPozyczka

NiewielkaPozyczka

Short-term, Fast credits

Max. amount 3500
The max. term 30 days
Website: niewielkapozyczka.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 3500 zł, Maksymalny okres 30 dni
×alfakredyt
AlfaKredyt

AlfaKredyt

Short-term, Fast credits

Max. amount 5000
The max. term 30 days
Website: alfakredyt.pl
Krótkoterminowe, Szybkie kredyty, Maksymalna kwota 5000 zł, Maksymalny okres 30 dni

Short-term, Consumer credits in Poland
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie w Polsce

Consumer credits – it is a loan for a significant amount of money and for up to 5 years. Such loans are taken to purchase expensive goods, to pay for medical services, to travel or rest, to study, to celebrate, as well as to repair housing or cars. Features: online registration at any time, no collateral required, quick loan decision, quick receipt of money to the account, available with a negative credit history or for people working abroad, flexible terms and a big range of amounts, large commissions (in non-banking sector).Kredyty konsumenckie – z reguły pożyczki na wyższą kwotę pieniędzy I na dłuższy okres czasu, maksymalnie do 5 lat. Takie pożyczki są zaciągane na zakup drogich towarów, opłacenie usług medycznych, podróż, na naukę, na świętowanie, a także na remont mieszkania lub naprawę samochodu. Cechy charakterystycze: rejestracja online w dowolnym momencie, brak wymaganego zabezpieczenia, szybka decyzja kredytowa, szybki wpływ pieniędzy na konto, dostępne z negatywną historią kredytową lub dla osób pracujących za granicą, elastyczne warunki i duży zakres kwot, przystępne RRSO (w sektorze bankowym).
po polskuin english

×smartney
Smartney

Smartney

Short-term, Consumer credits

Max. amount 60000
The max. term 60 months
Website: smartney.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 60000 zł, Maksymalny okres 60 miesięcy
×finzmo
Finzmo

Finzmo

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000
The max. term 48 months
Website: finzmo.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 50000 zł, Maksymalny okres 48 miesięcy
×automatkredytowy
AutomatKredytowy

AutomatKredytowy

Short-term, Consumer credits

Max. amount 25000
The max. term 48 months
Website: automatkredytowy.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 25000 zł, Maksymalny okres 48 miesięcy
×bocianpozyczki
BocianPozyczki

BocianPozyczki

Short-term, Consumer credits

Max. amount 5000
The max. term 12 months
Website: bocianpozyczki.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 5000 zł, Maksymalny okres 12 miesięcy
×moneyguru
MoneyGuru

MoneyGuru

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000
The max. term 60 months
Website: moneyguru.com.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 50000 zł, Maksymalny okres 60 miesięcy
×hapipozyczki
HapiPozyczki

HapiPozyczki

Short-term, Consumer credits

Max. amount 15000
The max. term 24 months
Website: hapipozyczki.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 15000 zł, Maksymalny okres 24 miesiące
×wonga
Wonga

Wonga

Short-term, Consumer credits

Max. amount 15000
The max. term 36 months
Website: wonga.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 15000 zł, Maksymalny okres 36 miesięcy
×profimo
ProFimo

ProFimo

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000
The max. term 36 months
Website: profimo.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 20000 zł, Maksymalny okres 36 miesięcy
×aasapolska
aasaPolska

aasaPolska

Short-term, Consumer credits

Max. amount 15000
The max. term 36 months
Website: aasapolska.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 15000 zł, Maksymalny okres 36 miesięcy
×axi-card
Axi-Card

Axi-Card

Credit card, Consumer credits

Max. amount 3000
The max. term 24 months
Website: axi-card.pl
Karta kredytowa, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 3000 zł, Maksymalny okres 24 miesiące
×supergrosz
SuperGrosz

SuperGrosz

Short-term, Consumer credits

Max. amount 15000
The max. term 50 months
Website: supergrosz.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 5000 zł, Maksymalny okres 50 miesięcy
×kredytok
KredytOK

KredytOK

Short-term, Consumer credits

Max. amount 5000
The max. term 6 months
Website: kredytok.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 5000 zł, Maksymalny okres 6 miesięcy
×loanme
LoanMe

LoanMe

Short-term, Consumer credits

Max. amount 11500
The max. term 30 months
Website: loanme.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 11500 zł, Maksymalny okres 30 miesięcy
×provident
Provident

Provident

Short-term, Consumer credits

Max. amount 15000
The max. term 36 months
Website: provident.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 15000 zł, Maksymalny okres 36 miesięcy
×sloan
Sloan

Sloan

Short-term, Consumer credits

Max. amount 5000
The max. term 12 month
Website: sloan.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 5000 zł, Maksymalny okres 12 miesięcy
×kviku
Kviku

Kviku

Short-term, Consumer credits

Max. amount 12000
The max. term 12 month
Website: kviku.com
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 12000 zł, Maksymalny okres 12 miesięcy
×credit
Credit

Credit

Short-term, Consumer credits

Max. amount 7500
The max. term 12 month
Website: credit.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 7500 zł, Maksymalny okres 12 miesięcy
×monedo
Monedo

Monedo

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000
The max. term 48 months
Website: monedo.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 20000 zł, Maksymalny okres 48 miesięcy
×pozyczkaok
PozyczkaOK

PozyczkaOK

Short-term, Consumer credits

Max. amount 7000
The max. term 30 months
Website: pozyczkaok.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 7000 zł, Maksymalny okres 30 miesięcy
×duocash
DuoCash

DuoCash

Short-term, Consumer credits

Max. amount 25000
The max. term 60 months
Website: duocash.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 25000 zł, Maksymalny okres 60 miesięcy
×ratado
Ratado

Ratado

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000
The max. term 48 months
Website: ratado.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 20000 zł, Maksymalny okres 48 miesięcy
×latwapozyczka
LatwaPozyczka

LatwaPozyczka

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000
The max. term 48 months
Website: latwapozyczka.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 20000 zł, Maksymalny okres 48 miesięcy
×askredyt
ASkredyt

ASkredyt

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000
The max. term 36 months
Website: askredyt.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 20000 zł, Maksymalny okres 36 miesięcy
×ratka
Ratka

Ratka

Short-term, Consumer credits

Max. amount 10000
The max. term 24 months
Website: ratka.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 10000 zł, Maksymalny okres 24 miesiące
×bliskapozyczka
BliskaPozyczka

BliskaPozyczka

Short-term, Consumer credits

Max. amount 15000
The max. term 24 months
Website: bliskapozyczka.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 15000 zł, Maksymalny okres 24 miesiące
×monetkowo
Monetkowo

Monetkowo

Short-term, Consumer credits

Max. amount 25000
The max. term 48 months
Website: monetkowo.pl
Krótkoterminowe, Kredyty konsumenckie, Maksymalna kwota 25000 zł, Maksymalny okres 48 miesięcy

Business loans in Poland
Kredyty biznesowe w Polsce

Business loans – it is a loan for entrepreneurs. Usually such loans are taken to pay debts on bills, to invest in a business, to purchase equipment, to repair or for upgrade. Features: online application for a loan at any time, a quick decision on a loan, may require the provision of various documents, flexible terms and large sums, individual approach.Kredyty biznesowe – to pożyczki dla przedsiębiorców. Zazwyczaj takie pożyczki są zaciągane na spłatę zadłużenia na rachunkach, inwestycję w firmie, zakup sprzętu, naprawę lub modernizację. Cechy charakterystyczne: wniosek online, szybka decyzja o pożyczce, może wymagać dostarczenia różnych dokumentów, elastyczne warunki i duże kwoty, indywidualne podejście.
po polskuin english

×brutto
Brutto

Brutto

Short-term, Business loans

Max. amount 100000
The max. term 12 months
Website: brutto.pl
Krótkoterminowe, Kredyty biznesowe, Maksymalna kwota 100000 zł, Maksymalny okres 12 miesięcy
×finea
Finea

Finea

Short-term, Business loans

Max. amount 100000
The max. term 12 months
Website: finea.pl
Krótkoterminowe, Kredyty biznesowe, Maksymalna kwota 100000 zł, Maksymalny okres 12 miesięcy
×smeo
Smeo

Smeo

Short-term, Business loans

Max. amount 250000
The max. term 3 months
Website: smeo.pl
Krótkoterminowe, Kredyty biznesowe, Maksymalna kwota 250000 zł, Maksymalny okres 3 miesiące

Lending, Long-term loans in Poland
Pożyczki, Kredyty długoterminowe w Polsce

Long-term credits – it is a loan for large amounts and for a long term. These loans may be needed to purchase real estate, for construction, for global repairs, for consolidating other loans, for refinancing or for large purchases. Features: online application for a loan at any time, in many cases a pledge is required, long processing and a loan decision, may require the provision of various documents, there must be a legal source of income, an individual approach, low interest rates (in the banking sector).Kredyty długoterminowe – są to długoterminowe kredyty na wyższe kwoty. Przeznaczone do finansowania zakupu nieruchomości, budowę, duże naprawy, konsolidację innych pożyczek czy refinansowanie. Cechy charakterystycze: wniosek online, wymagane zabezpieczenie kredytu, długie procesowanie wniosku i oczekiwanie na decyzję kredytową, może wymagać dostarczenia różnych dokumentów, wymagane comiesięczne, udokumentowane źródło dochodu, indywidualna ocean zdolności kredytowej, niskie stopy procentowe (w sektorze bankowym).
po polskuin english

×santander
Santander

Santander

Lending, Long-term loans

Max. amount 300000
The max. term 10 years
Website: santander.pl
Pożyczki, Kredyty długoterminowe, Maksymalna kwota 300000 zł, Maksymalny okres 10 lat
×bancovo
Bancovo

Bancovo

Lending, Long-term loans

Max. amount 200000
The max. term 10 years
Website: bancovo.pl
Pożyczki, Kredyty długoterminowe, Maksymalna kwota 200000 zł, Maksymalny okres 10 lat
×dobrykredyt
DobryKredyt

DobryKredyt

Lending, Long-term loans

Max. amount 200000
The max. term 10 years
Website: dobrykredyt.co.pl
Pożyczki, Kredyty długoterminowe, Maksymalna kwota 200000 zł, Maksymalny okres 10 lat

Bank account, online banks in Poland
Konto bankowe, banki internetowe w Polsce

×pekao
Pekao

Pekao

Online Bank, Bank account

Included Mastercard
Account opening 3 days
Website: pekao.com.pl
Bank internetowy, Konto bankowe, Wliczone Mastercard, otwarcie konta 3 dni
×nestbank
NestBank

NestBank

Online Bank, Business Account

Included VISA card
Account opening 15 min.
Website: nestbank.pl
Bank internetowy, konto firmowe, Wliczone VISA card, otwarcie konta 15 min.
×ing
ING

ING

Online Bank, Business Account

Included Mastercard
Account opening 3 days
Website: ing.pl
Bank internetowy, konto firmowe, Wliczone Mastercard, otwarcie konta 3 dni

Important information
Ważna informacja

All types of loans in Poland are regulated by directives. Each credit company must have a special license for lending services in Poland. Everything displayed on this page is only informative. We do not encourage or call upon anyone to take a loan. The administration of AllCredits does not bear any responsibility for the consequences that may arise from using the services provided by credit companies. It is important to understand that a loan is necessary and that it might help you regulate your financial situation, rather than drive you into debt. Make sure to read the contract of the credit company carefully. There you will find all the information of possible consequences and penalties in the case of a non-payment of the loan on time (from a poor credit history to litigation). Assess your opportunities soberly, borrow money responsible!Wszystkie rodzaje kredytów w Polsce regulowane są dyrektywami. Każda firma kredytowa musi posiadać specjalną licencję na usługi kredytowe w Polsce. Wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie mają charakter informacyjny. Nie zachęcamy, ani nie namawiamy nikogo do zaciągnięcia zobowiązania (pożyczki, kredytu). Administracja AllCredits nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, które mogą wyniknąć z korzystania z usług świadczonych przez firmy kredytowe. Ważne jest, aby zrozumieć, że pożyczka jest niezbędna i może pomóc w uregulowaniu sytuacji finansowej, a nie doprowadzić do zadłużenia. Upewnij się, że uważnie przeczytałeś umowę z firmą kredytową. Znajdziesz tam wszystkie informacje o możliwych konsekwencjach i karach w przypadku braku spłaty kredytu w terminie (od złej historii kredytowej do sporu sądowego). Oceniaj swoje szanse trzeźwo, pożyczaj pieniądze odpowiedzialnie!
po polskuin english

: 17800
Credits in Poland, 7.3 out of 10 based on 3 ratings

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

AllCredits app's: download for Android GooglePlay, download for iOS AppStore (soon).
Facebook: our official page www.facebook.com/allcredits.eu/
Comments: 1
 1. jack says:

  I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work.

  Thumb up 0 Thumb down 0