Credits in Netherlands

VN:F [1.9.20_1166]
7.5/10 (40)
NL
Credits in Netherlands
total:
26

Leningen in Nederland

Catalogus van leningen en kredietmaatschappijen in Nederland, aanbevelingen en vergelijking van leningen in Nederland, leningen met rentetarieven en voorbeelden van kosten.

Catalog of loan offers and credit companies in Netherlands, recommendations and comparison of loans in Netherlands, loans with examples of cost, complete information, loan terms and interest rates, ratings and reviews.

Latest updates:
 • 12.06.2024 SosCredit – new credit company
 • 01.06.2024 Bondora – participation renewed
 • 30.05.2024 OPR-Bedrijfskrediet – participation renewed
 • 30.05.2024 Reinvest24 – participation paused
 • 23.05.2024 Kompar – participation paused
 • 20.05.2024 HypotheekAdviseur – participation paused
 • 06.03.2024 BlackCatCard – participation paused
 • 28.02.2024 EverestCard – participation renewed
Leningen in Nederland

Short-term, Fast credits in Netherlands
Korte termijn, Snelle leningen in Nederland

Fast credits in Netherlands – it is a loan for a small amount and for a short period of time. Often such loans are taken until salary is awaited or to buy some things. Features: online registration at any time, no collateral required, quick loan decision, quick receipt of money to the account, first loan without a fee, can be obtained without a job or with a negative credit history, a fixed term and a fixed amount, high interest rates (compared to the other loans).Snelle leningen in Nederland – het is een lening voor een klein bedrag en voor een korte periode. Vaak worden dergelijke leningen genomen totdat het salaris wordt afgewacht of om een aantal dingen te kopen. Kenmerken: online registratie op elk moment, geen onderpand vereist, snelle lening beslissing, snelle ontvangst van geld op de rekening, eerste lening zonder een vergoeding, kan worden verkregen zonder een baan of met een negatieve kredietgeschiedenis, een vaste looptijd en een vast bedrag , hoge rentetarieven (in vergelijking met de andere leningen).
in het nederlandsin english

×saldodipje
SaldoDipje

SaldoDipje

Short-term, Fast credits
Website: saldodipje.nl

Amount: 100౼1800 EUR
Term: 30౼62 days
Interest: 13.45౼13.96 % APR
Age: from 18౼75 years

Voorbeeld: Lening van €1100 met een looptijd van minimaal & maximaal 2 maanden (62 dagen). U ontvangt een factuur voor de lening van €1100 bestaande uit 2 termijnen. Termijn 1 verloopt na 31 dagen en termijn 2 na 62 dagen. Maandelijkse afbetaling: €558,99 Rente: 13.61 %. Rente bedrag €17,98 over 2 maanden. Totaal bedrag: €‎ 1117,98. Geen lastige contracten of ingewikkelde procedures. Bij akkoord geld binnen 24 uur. Meer dan 2 miljoen tevreden klanten wereldwijd.

Korte termijn, Snelle leningen, Bedrag 100౼1800 EUR, Termijn 30౼62 dagen, Rente 13.45౼13.96 % JKP, Leeftijd 18౼75 jaar.

Short-term, Consumer loans in Netherlands
Kortlopende, Consumptieve leningen in Nederland

Consumer credits in Netherlands – it is a loan for a significant amount of money and for up to 5 years. Such loans are taken to purchase expensive goods, to pay for medical services, to travel or rest, to study, to celebrate, as well as to repair housing or cars. Features: online registration at any time, no collateral required, quick loan decision, quick receipt of money to the account, available with a negative credit history or for people working abroad, flexible terms and a big range of amounts, large commissions (in non-banking sector).Consumenten leningen in Nederland – het is een lening voor een aanzienlijke hoeveelheid geld en voor maximaal 5 jaar. Dergelijke leningen worden aangegaan om dure goederen te kopen, om medische diensten te betalen, om te reizen of te rusten, om te studeren, om te vieren, en om woningen of auto’s te repareren. Functies: online registratie op elk moment, geen onderpand vereist, snelle lening beslissing, snelle ontvangst van geld op de rekening, beschikbaar met een negatieve krediet geschiedenis of voor mensen die in het buitenland werken, flexibele voorwaarden en een groot bereik van bedragen, grote commissies (in niet -banken sector).
in het nederlandsin english

×bondora
Bondora

Bondora

Short-term, Consumer loans
Website: bondora.nl

Amount: 1000౼15000 EUR
Term: 3౼60 months
Interest: 14.71౼14.9 % APR
Age: 18౼65 years

Voorbeeld: Een lening van € 1.976 gedurende 5 jaar kost je € 43,69 per maand. Representantief 14,71% APR. Het totaal verschuldigde bedrag gedurende 5 jaar is € 2.697,44, dit is inclusief € 550,64 rente tegen 10,13% vast en € 94,8 kosten voor accountbeheer. Een contractvergoeding van € 76 zal onmiddellijk worden geïnd zodra de lening is uitbetaald. De totale kosten na 5 jaar bedragen € 721,44. Het totale kredietbedrag is € 1.976. Het tarief dat je krijgt aangeboden hangt af van je individuele omstandigheden.

Kortlopende, Consumptieve leningen, Bedrag 1000౼15000 EUR, Termijn 3౼60 maanden, Rente 14.71౼14.9 % JKP, Leeftijd 18౼65 jaar.

Business loans in Netherlands
Zakelijke leningen in Nederland

Business loans in Netherlands – it is a loan for entrepreneurs. Usually such loans are taken to pay debts on bills, to invest in a business, to purchase equipment, to repair or for upgrade. Features: online application for a loan at any time, a quick decision on a loan, may require the provision of various documents, flexible terms and large sums, individual approach.Zakelijke leningen in Nederland – het is een lening voor ondernemers. Meestal worden dergelijke leningen aangegaan om schulden op rekeningen te betalen, om in een bedrijf te investeren, om apparatuur aan te schaffen, om te repareren of om te upgraden. Functies: online aanvraag voor een lening op elk moment, een snelle beslissing over een lening, kan de verstrekking van verschillende documenten, flexibele voorwaarden en grote bedragen, individuele benadering vereisen.
in het nederlandsin english

×swishfund
SwishFund

SwishFund

Short-term, Business loans
Website: swishfund.nl

Amount: 3000౼1000000 EUR
Term: 3౼24 months
Interest: 1౼2.5 % per month
Solution within 24 hours

Dit bekijken we per situatie. We vinden het belangrijk dat je de lening financieel kunt dragen en dus verantwoord is. Swishfund verstrekt leningen van €3.000,- tot €1.000.000,-. Wij verstrekken alleen aan bedrijven die in Nederland ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel met een zakelijke bankrekening. Daarbij moet je tenminste een jaar economisch actief zijn en minimaal €50.000,- omzet hebben in het afgelopen jaar. We kunnen vrijblijvend en kosteloos je kredietruimte berekenen.

Korte termijn, Zakelijke leningen, Bedrag 3000౼1000000 EUR, Termijn 3౼24 maanden, Rente 1౼2.5 % per maand, Kredietbeslissing binnen 24 uur.
×capitalbox
CapitalBox

CapitalBox

Short-term, Business loans
Website: capitalbox.nl

Amount: 5000౼350000 EUR
Term: 1౼36 months
Interest: individual
Solution within 24 hours

Een zakelijke lening kunt u bij ons afsluiten tot een bedrag van €350.000. De kosten variëren per aanvraag en zijn afhankelijk van het risicoprofiel. De eenmalige afsluitprovisie is maximaal 2,95% van de gehele lening. Voorwaarden voor een zakelijke lening: Uw bedrijf is meer dan 12 maanden actief. Uw bedrijf heeft een omzet van minimaal 50.000 euro. Alle eigenaars van het bedrijf wonen in Nederland. Uw bedrijf heeft een Nederlandse bankrekening. U heeft een fysiek bedrijf in Nederland.

Korte termijn, Zakelijke leningen, Bedrag 5000౼350000 EUR, Termijn 1౼36 maanden, Rente individueel, Kredietbeslissing binnen 24 uur.
×opr-bedrijfskrediet
OPR-Bedrijfskrediet

OPR-Bedrijfskrediet

Short-term, Business loans
Website: opr-bedrijfskrediet.nl

Amount: 2000౼40000 EUR
Term: 1౼12 months
Interest: 3.5 % per month
Solution within 24 hours

Het aanhouden van een flexibel limiet is gratis. We kennen géén vaste jaarlijkse of maandelijkse kosten; je betaalt alleen voor het gebruikte kredietbedrag. De rente hierover is 3,5% per maand en we rekenen 3% opname kosten over het bedrag van je opname. De rente is 3,5% per maand. De opname kosten zijn eenmalig 3% over het bedrag van je opname. Deze kosten komen op de eerstvolgende factuur na je opname. In sommige gevallen brengen we geen opnamekosten in rekening.

Korte termijn, Zakelijke leningen, Bedrag 2000౼40000 EUR, Termijn 1౼12 maanden, Rente 3.5 % per maand, Kredietbeslissing binnen 24 uur.
×qeld
Qeld

Qeld

Short-term, Business loans
Website: qeld.com

Amount: 1000౼200000 EUR
Term: 6౼18 months
Interest: individual
Solution within 1 hour

Voor elke maand dat u de lening gebruikt betaalt u een vaste maandelijkse prijs. Er worden geen andere kosten in rekening gebracht. Geen opstartkosten, geen advieskosten, geen rente of andere vreemde kosten. Natuurlijk betaalt u alleen voor de tijd dat u de lening gebruikt. Als u de lening binnen twee maanden terugbetaalt, dan betaalt u maar twee keer de vaste maandelijkse prijs. De maandelijkse prijs is afhankelijk van de Qeld-score van uw bedrijf. Dien een gratis en vrijblijvende aanvraag in als u snel wilt weten hoeveel uw bedrijf mag lenen.

Korte termijn, Zakelijke leningen, Bedrag 1000౼200000 EUR, Termijn 6౼18 maanden, Rente individueel, Kredietbeslissing binnen 1 uur.
×kredietvooruit
KredietVooruit

KredietVooruit

Short-term, Business loans
Website: kredietvooruit.nl

Amount: 3000౼250000 EUR
Term: 3౼6 months
Interest: individual
Solution within 24 hours

KredietVooruit helpt ondernemers groeien met kortlopend krediet. KredietVooruit is er voor alle ondernemers die tijdelijk behoefte hebben aan extra financiering. Om in aanmerking te komen moet het bedrijf wel langer dan een jaar bestaan en minimaal €50.000,- omzet hebben op jaarbasis. De kredietaanvraag is kosteloos en vrijblijvend. Kredietbeslissing binnen 24 uur. KredietVooruit kijkt naar huidige bedrijfsprestaties. Boetevrij vervroegd aflossen. Aflossing op basis van binnenkomende betalingen.

Korte termijn, Zakelijke leningen, Bedrag 3000౼250000 EUR, Termijn 3౼6 maanden, Rente individueel, Kredietbeslissing binnen 24 uur.
×pinvoorschot
PinVoorschot

PinVoorschot

Short-term, Business loans
Website: pinvoorschot.nl

Amount: 2000౼100000 EUR
Term: 3౼12 months
Interest: 1.25౼2.5 % per month
Solution within 48 hours

PIN Voorschot is er voor ondernemers en vindt het belangrijk dat een bedrijfsfinanciering verantwoord is en past bij jouw plannen. We verstrekken bedrijfsleningen tot € 100.000 euro, maar we kunnen je ook al helpen vanaf € 2.000. Voor een kleine zakelijke lening ben je bij ons aan het juiste adres. Je kunt makkelijk en snel een bedrijfslening aanvragen – geheel kosteloos en vrijblijvend. Wij storten het leenbedrag in één keer op je rekening. Scherpe premie tussen 1,25 en 2,5% per maand.

Korte termijn, Zakelijke leningen, Bedrag 2000౼100000 EUR, Termijn 3౼12 maanden, Rente 1.25౼2.5 % per maand, Kredietbeslissing binnen 48 uur.
×bridgefund
BridgeFund

BridgeFund

Short-term, Business loans
Website: bridgefund.nl

Amount: 5000౼250000 EUR
Term: 3౼24 months
Interest: from 0.7 % per month
Solution within 24 hours

Voor een zakelijke lening rekenen we een alles-in-1 tarief vanaf 0,7% per maand. Bij zakelijk krediet rekenen we opnamekosten en betaal je alleen rente over het opgenomen krediet. Het rentepercentage is afhankelijk van o.a. de hoogte van de lening, de looptijd en de financiële situatie van je bedrijf. Hoe gezonder je bedrijf, hoe lager de kosten. Bij ons geen trage bureaucratie, onrealistische eisen of stapels papierwerk. Wel een super simpel aanvraag proces, een meedenkende klantenservice en een razendsnelle afhandeling.

Korte termijn, Zakelijke leningen, Bedrag 5000౼250000 EUR, Termijn 3౼24 maanden, Rente vanaf 0.7 % per maand, Kredietbeslissing binnen 24 uur.
×new10
New10

New10

Short-term, Business loans
Website: new10.com

Amount: 20000౼1000000 EUR
Term: 3౼60 months
Interest: 4.1౼12 % per year
Solution within 15 min.

Snelheid of gunstige rentes: bij New10 hoef je niet te kiezen. We zijn een initiatief van ABN AMRO voor ondernemers en combineren de snelheid van een startup met de expertise van een bank. Met online zakelijke financiering helpen we ondernemers versnellen en hun dromen realiseren. Binnen 15 minuten weet je of en hoeveel je kunt lenen met slechts 2 documenten. Simpel, snel en duidelijk, zodat jij meer tijd overhoudt om te ondernemen. Lenen vanaf € 20.000 tot maximaal € 1.000.000. Aantrekkelijke rente tussen 4,1% – 12% per jaar.

Korte termijn, Zakelijke leningen, Bedrag 20000౼1000000 EUR, Termijn 3౼60 maanden, Rente 4.1౼12 % per jaar, Kredietbeslissing binnen 15 min.
×5in5
5in5

5in5

Short-term, Business loans
Website: 5in5.nl

Amount: 500౼5000 EUR
Term: 15౼150 days
Interest: individual
Solution within 5 min.

Een dagrente tarief. Omdat wij willen dat jij zelf kan bepalen wanneer jij wilt terugbetalen en omdat wij niet willen dat jij teveel betaald, werken wij met een dagrente tarief. Beide hoogte van de afsluitprovisie en de dagrente worden bepaald aan de hand van een individueel bepaald risicoprofiel. In de aanvraag, krijgt u een persoonlijk aanbod welke je wel of niet kan accepteren. Het uiteindelijke contract ondertekenen verloopt ook online en zodra je dat hebt gedaan, ontvang je je geld nog diezelfde dag of de werkdag daarop.

Korte termijn, Zakelijke leningen, Bedrag 500౼5000 EUR, Termijn 15౼150 dagen, Rente individueel, Kredietbeslissing binnen 5 min.
×factuurvoldaan
FactuurVoldaan

FactuurVoldaan

Factoring, Business loans
Сайт: factuurvoldaan.nl

Amount: 100౼100000 EUR
Term: 1౼3 months
Interest: 4౼6 %
Solution within 24 hours

Wij gaan zorgvuldig en professioneel om met de afwikkeling van jouw facturen en nemen contact op met jouw klant of opdrachtgever. Wij vragen jou eerst om ons goed te introduceren bij jouw klant. Zo zorgen we er samen voor dat de relatie tussen jou en jouw klant zo sterk mogelijk blijft. Je factureert aan een bedrijf, stichting of organisatie (dus geen particulieren) – De betalingstermijn op jouw factuur is nog niet verstreken – Werkzaamheden zijn afgerond en geleverd – Het factuurbedrag bedraagt minimaal € 100.

Factoring, Zakelijke leningen, Bedrag 100౼100000 EUR, Termijn 1౼3 maanden, Rente 4౼6 %, Kredietbeslissing binnen 24 uur.

Lending, Long-term loans in Netherlands
Kredietverlening, Langlopende leningen in Nederland

Long-term credits in Netherlands – it is a loan for large amounts and for a long term. These loans may be needed to purchase real estate, for construction, for global repairs, for consolidating other loans, for refinancing or for large purchases. Features: online application for a loan at any time, in many cases a pledge is required, long processing and a loan decision, may require the provision of various documents, there must be a legal source of income, an individual approach, low interest rates (in the banking sector).Langlopende leningen in Nederland – het is een lening voor grote bedragen en voor een lange termijn. Deze leningen kunnen nodig zijn voor de aankoop van onroerend goed, voor de bouw, voor grote reparaties, voor de consolidatie van andere leningen, voor herfinanciering of voor grote aankopen. Kenmerken: online aanvraag voor een lening op elk moment, in veel gevallen een toezegging is vereist, lange verwerking en een lening besluit, kan de verstrekking van verschillende documenten vereisen, er moet een wettelijke bron van inkomsten zijn, een individuele benadering, lage rentetarieven (in de banksector).
in het nederlandsin english

×abnamro
AbnAmro

AbnAmro

Lending, Long-term loans
Website: abnamro.nl

Amount: 5000౼75000 EUR
Term: 12౼144 months
Interest: from 7.9 % APR
Age: 21౼68 years

Voorbeeld: € 10.000, Looptijd 60 maanden (5 jaar), Vaste debetrente/ Jaarlijks kostenpercentage 9,6%, Maandbedrag € 208,56, Totaal door u te betalen € 12.514. Het rentepercentage dat u betaalt, hangt af van het leenbedrag, de looptijd en uw persoonlijke en financiële situatie. Het geld in één keer op uw rekening. U regelt het online, geen afsluitkosten. De rente van de Persoonlijke Lening staat vast. Tijdens de looptijd wijzigt de rente dus niet. U betaalt ons elke maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag bestaat uit aflossing en rente.

Kredietverlening, Langlopende leningen, Bedrag 5000౼75000 EUR, Termijn 12౼144 maanden, Rente vanaf 7.9 % per JKP, Leeftijd 21౼68 jaar.
×lening
Lening

Lening

Lending, Long-term loans
Website: lening.com

Amount: 1000౼75000 EUR
Term: 6౼120 months
Interest: from 3.4 % per year
Age: 21౼70 years

Lening.com vergelijkt de aanbiedingen die verschillende kredietverstrekkers aan u kunnen doen, op basis van uw kredietaanvraag en situatie. Als er mogelijkheden zijn, zoeken we die voor u uit en sturen we u de beste aanbieding(en) door. Vervolgens is het aan u om te bepalen wat u wilt, zonder (financiële) verplichtingen. De vaste rente is minimaal 3,4 % en ligt maximaal bij 6,5 %. Daarnaast wordt een vaste looptijd van minimaal 6 maanden en maximaal 120 maanden gehanteerd.

Kredietverlening, Langlopende leningen, Bedrag 1000౼75000 EUR, Termijn 6౼120 maanden, Rente vanaf 3.4 % per jaar, Leeftijd 21౼70 jaar.
×kredietspotter
KredietSpotter

KredietSpotter

Lending, Long-term loans
Website: kredietspotter.nl

Amount: 5000౼100000 EUR
Term: 12౼120 months
Interest: from 6.6 % APR
Age: 21౼65 years

Voorbeeld: Kredietsom € 25.000,-. Te betalen per maand € 488,08. Effectieve rente per maand 0,534%. Effectieve rente op jaarbasis 6,6%. Looptijd in maanden 60. Totale prijs over 60 mnd incl. aflossing € 29.284,80. Wij spotten de meest voordelige lening voor u! Vul uw gegevens in en ontvang vrijblijvend binnen 24 uur een offerte. Bij KredietSpotter kunt u naast particuliere leningen ook terecht voor zakelijke financieringen en financial lease van nieuwe- en gebruikte (bedrijfs)auto’s.

Kredietverlening, Langlopende leningen, Bedrag 5000౼100000 EUR, Termijn 12౼120 maanden, Rente vanaf 6.6 % JKP, Leeftijd 21౼65 jaar.
×soscredit
SosCredit

SosCredit

Lending, Long-term loans
Website: soscredit.nl

Amount: 500౼50000 EUR
Term: 3౼120 months
Interest: 10౼14 % APR
Age: 18౼75 years

Voorbeeld: Lening van 2 500 € voor 72 maanden, maandelijkse betaling 870,21 €, totaalbedrag 3370,21 €, jaarlijks percentage APR 10,90%. APR is de totale kosten van een lening, uitgedrukt als een percentage van het totale bedrag van de lening per jaar. Het maximaal mogelijke JKP is 14%. Leningen aan nieuwe klanten tot 50 000 €. De minimale aflossingsperiode van de lening is 3 maanden met een verlenging, de maximale aflossingsperiode van de lening is 10 jaar.

Kredietverlening, Langlopende leningen, Bedrag 500౼50000 EUR, Termijn 3౼120 maanden, Rente 10౼14 % JKP, Leeftijd 18౼75 jaar.
×santander
Santander

Santander

Lending, Long-term loans
Website: santander.nl

Amount: 2500౼50000 EUR
Term: 24౼120 months
Interest: 12.5౼14 % APR
Age: 21౼70 years

Voorbeeld: Tussen €2.500 en €50.000. Vast leenbedrag, Vaste rente, vast maandbedrag, vaste looptijd. Totaal kredietbedrag € 25.000. Termijnbedrag per maand € 356,32. Duur kredietovereenkomst 120 maanden. Jaarlijkse kostenpercentage 12.5%. Debetrentevoet op jaarbasis 12.5%. Totaal te betalen bedrag € 42.758,40. Toetsing en registratie B.K.R. Wij geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

Kredietverlening, Langlopende leningen, Bedrag 2500౼50000 EUR, Termijn 24౼120 maanden, Rente 12.5౼14 % JKP, Leeftijd 21౼70 jaar.
×nationaalbespaarcentrum
NationaalBespaarcentrum

NationaalBespaarcentrum

Mortgage, Long-term loans
Website: nationaalbespaarcentrum.nl

Amount: 10000౼200000 EUR
Term: 24౼360 months
Interest: from 2.8 %
Age: 18౼80 years

Je huidige hypotheek mogelijk goedkoper bij oversluiten of aankopen! De beste voorwaarden en goedkope hypotheek passend bij jouw situatie. Keuze uit de laagste rentes uit de markt. Vrijblijvend en onafhankelijk advies. Deskundig advies door adviseurs die allen over een eigen AFM vergunning beschikken. Geheel vrijblijvend een hypotheekberekening op maat bij je thuis. Het eerste gesprek is altijd gratis.De beste voorwaarden en goedkope hypotheek passend bij jouw situatie.

Hypotheek, Langlopende leningen, Bedrag 10000౼200000 EUR, Termijn 24౼360 maanden, Rente vanaf 2.8 %, Leeftijd 18౼80 jaar.
×financieelfit
FinancieelFit

FinancieelFit

Mortgage, Long-term loans
Website: financieelfit.nl

Amount: 10000౼1000000 EUR
Term: 12౼360 months
Interest: from 2.8 %
Age: 21౼80 years

Bij Financieel Fit zorgen we graag voor je grote en kleine geldzaken. Zo kunnen onze financieel coaches je helpen met onafhankelijk hypotheekadvies tegen een scherp tarief, helpen we je met je verzekeringen en kijken we graag met je mee naar de mogelijkheden rondom het verduurzamen van je woning. Daarnaast houden wij je hypotheek in de gaten. Kan jouw hypotheek goedkoper? Dan geven we je een seintje en maken we de overstap zo makkelijk mogelijk voor je.

Hypotheek, Langlopende leningen, Bedrag 10000౼1000000 EUR, Termijn 12౼360 maanden, Rente vanaf 2.8 %, Leeftijd 21౼80 jaar.

Bank account, online banks in Netherlands
Bankrekening, online banken in Nederland

×raisin
Raisin

Raisin

Savings Account
Website: raisin.nl

Amount: 500౼1000000 EUR
Term: 3౼120 months
Interest: up to 4.2 %
Guaranteed up to 100000 EUR

Europa’s grootste spaarbemiddelaar. Registreer en identificeer je éénmalig binnen enkele minuten. Spaar vervolgens bij de bank(en) naar keuze tegen toprentes tot 4,20% per jaar. Met Raisin Online Banking heb je veilig toegang tot aantrekkelijke spaarrekeningen uit de EU met depositogarantie tot € 100.000 per bank. Onze partnerbanken betalen ons, niet jij. Al onze diensten zijn gratis voor jou. Inclusief het openen en beheren van rekeningen en onze klantenservice.

Spaarrekening, Bedrag 500౼100000 EUR, Termijn 3౼120 maanden, Spaarrentes tot wel 4.2 %, Gegarandeerde deposito’s tot 100000 EUR.
×finom
Finom

Finom

Online Bank, Business Account
Website: finom.co

Included: Visa
Application: Finom
Tariffs: 0౼28 EUR/month
Activation: 72 hours

Ontdek onze uitmuntende wisselkoersen: Interbank + 0,5%. Bewaar uw geld zonder commissie in een van de beschikbare 24 valuta’s. Verstuur geld met een vaste toeslag van € 10 – onafhankelijk van het bedrag. Tot 75% van wereldwijde transacties staat binnen een dag op de rekening. Zakelijke account. Voor mkb’ers, zzp’ers en bedrijven onder registratie. Snel en eenvoudig openen via smartphone of desktop. Vanaf € 0 per maand voor een volledig functioneel abonnement.

Online Bank, Zakelijke rekening, Inbegrepen Visa, Toepassingen Finom, Prijzen 0౼28 EUR per maand, Activering 72 uur.
×everestcard
EverestCard

EverestCard

Online Bank, Business Account
Website: everestcard.com

Included: Mastercard
Application: Everest
Tariffs: 20 EUR/month
Activation: 10 min.

Zakelijke rekening en IBAN. Credit/Debitcards direct beschikbaar. Ontvang zoveel kaarten als nodig. Uitgavenmanagement in één klik. 24/7 ondersteuning, waarschuwingen en controles. GRATIS 90-daagse proefperiode, geen verplichtingen. 20 EUR/maand. 5 virtuele of fysieke kaartne. Onkostenbeheertools. Onbeperkte transactie geschiedenis. Waarschuwingen en meldingen. Everest ledenaanbiedingen. Bestel, sluit of blokkeer uw kaarten, stel betalingslimieten in en meer – alles vanaf uw online dashboard.

Online Bank, Zakelijke rekening, Inbegrepen Mastercard, Toepassingen Everest, Prijzen 20 EUR per maand, Activering 10 minuten.
×wallester
Wallester

Wallester

Online Bank, Business Account
Website: wallester.com

Included: Visa card
Application: Wallester
Tariffs: 0౼999 EUR/month
Activation: 10 min.

Krijg helemaal gratis toegang tot het multifunctionele Wallester Business-platform. Alle belangrijke functies voor € 0 een maand. Uitgifte van zakelijke betaalkaarten. Geavanceerde API voor eenvoudige integratie. Diensten voor uitgavenbeheer. Geautomatiseerde rapportage. Stroomlijn nu de financiële processen van uw bedrijf — begin gratis of kies een geschikt abonnement. Faciliteer financieel beheer. Alles-in-één oplossing om bedrijfsuitgaven te controleren.

Online Bank, Zakelijke rekening, Inbegrepen Visa, Toepassingen Wallester, Prijzen 0౼999 EUR per maand, Activering 10 min.

Investing in Netherlands
Investeren in Nederland

×thuisborg
ThuisBorg

ThuisBorg

Investing in real estate
Website: thuisborg.nl

Amount: from 1000 EUR
Term: 1౼240 months
Interest: up to 8 %
Start: from 1000 EUR

Investeren kan al vanaf EUR 1.000,-. Behaal een maximaal rendement van 8%. Rente per kalenderkwartaal uitbetaald. Keuze uit diverse looptijden. Geheel gratis en vrijblijvend advies. Voor investeerders die kennis met ons willen maken, maken wij het mogelijk om met participaties vanaf EUR 1.000,- onze dienstverlening naar senioren te ondersteunen. In ruil daarvoor ontvangt u een vaste jaarlijks rente. Thuisborg gelooft in de Nederlandse huizenmarkt.

Investering in onroerend goed, Bedrag: vanaf 1000 EUR, Termijn 1౼240 maanden, Interesse: tot 8%, Start van 1000 EUR.
×vondellaanvastgoed
VondellaanVastgoed

VondellaanVastgoed

Investing in real estate
Website: vondellaanvastgoed.nl

Amount: from 1000 EUR
Term: 1౼240 months
Interest: up to 8.5 %
Start: from 1000 EUR

Investeren kan al vanaf EUR 1.000, Behaal een maximaal rendement van 8%, Rente per kalenderkwartaal uitbetaald, Keuze uit diverse looptijden, Geheel gratis en vrijblijvend advies, Sinds enkele jaren is Vondellaan vastgoed bezig met het opbouwen van een vastgoedportefeuille welke met name gericht is op de aankoop en verhuur van woningen in het starterssegment. Ons investeringsbeleid is gericht op langjarige stabiele beleggingen in gezonde demografische regio’s.

Investering in onroerend goed, Bedrag: vanaf 1000 EUR, Termijn 1౼240 maanden, Interesse: tot 8.5%, Start van 1000 EUR.
×cortese
Cortese

Cortese

Investing in real estate
Website: cortese.nl

Amount: from 100000 EUR
Term: 84౼120 months
Interest: up to 6 %
Start: from 100000 EUR

Beleg in Woonzorg Vastgoed. Het Cortese Zorgwoningen Fonds belegt in maatschappelijk verantwoord zorgvastgoed met gemiddeld 6% direct rendement. Deelname vanaf € 100.000. Winstdelende participatie. Verwachte looptijd 7 tot 10 jaar. In dit fonds worden panden aangekocht die verhuurd zijn aan medische huurders met langlopende huurcontracten. Dit zorgt voor stabiele huurinkomsten waardoor u jaarlijks een rente van 6%* op uw rekening ontvangt.

Investering in onroerend goed, Bedrag: vanaf 100000 EUR, Termijn 84౼120 maanden, Interesse: tot 6%, Start van 100000 EUR.

Important information
Belangrijke informatie

All types of loans in Netherlands are regulated by directives. Each credit company must have a special license for lending services in Netherlands. Everything displayed on this page is only informative. We do not encourage or call upon anyone to take a loan. The administration of AllCredits does not bear any responsibility for the consequences that may arise from using the services provided by credit companies. It is important to understand that a loan is necessary and that it might help you regulate your financial situation, rather than drive you into debt. Make sure to read the contract of the credit company carefully. There you will find all the information of possible consequences and penalties in the case of a non-payment of the loan on time (from a poor credit history to litigation). Assess your opportunities soberly, borrow money responsible!Alle soorten leningen in Nederland worden gereguleerd door richtlijnen. Elk kredietbedrijf moet een speciale licentie voor uitleendiensten in Nederland hebben. Alles dat op deze pagina wordt weergegeven, is alleen informatief. We moedigen niemand aan om een lening aan te vragen. De administratie van AllCredits draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de diensten van kredietinstellingen. Het is belangrijk om te begrijpen dat een lening noodzakelijk is en dat het u kan helpen uw financiële situatie te regelen, in plaats van u in de schulden te steken. Zorg ervoor dat u zorgvuldig het contract van de kredietmaatschappij leest. Daar vindt u alle informatie over mogelijke gevolgen en straffen in het geval van een niet-betaling van de lening op tijd (van een slechte kredietgeschiedenis tot rechtszaken). Beoordeel uw kansen nuchter, leen verantwoordelijk geld!
in het nederlandsin english

views: 50203

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Facebook: our page www.facebook.com/allcredits.lv/
Comments: 8
 1. Wilhelmina Sheehama says:

  In Namibia can one apply for a loan

 2. Timo Jortikka says:

  Saanko lainaa, olen suomalainen?

 3. Lyman Halleysasa says:

  Can i borrow money i live in curacao iam i need of loan i have a bakery i will appreciate it very much.thank you

 4. Emmanuel Henry Cunningham says:

  please i want to apply for loan

 5. Petrus says:

  Helped me a lot, thanks, good job!