Credits in Sweden

VN:F [1.9.20_1166]
7.4/10 (16)
SE
Credits in Sweden103offers | The best credits in Sweden, a comparison of credit companies in Sweden, guidelines for choosing the credit companies, ratings and reviews.

Lån i Sverige
Bästa lån i Sverige, snabblån, konsumentlån, kortfristiga och långfristiga lån. Jämförelse av kreditföretag i Sverige, rekommendationer om val av kreditföretag, betyg och recensioner.

Latest updates:
 • 26.03.2020 NanoKredit, NanoFlex, CashRepublic – participation paused
 • 23.03.2020 EuroLoan – participation paused
 • 16.03.2020 LoanStep – participation renewed
 • 09.03.2020 TandoLan – new credit company
 • 04.03.2020 Untie – participation paused
 • 27.02.2020 NordicLaan – participation renewed
 • 26.02.2020 NordicLaan – participation paused
 • 25.02.2020 ViigaLan – new credit company

This triangle indicates that these are high value loans. Denna triangel talar om att det handlar om en högkostnadskredit.

Short-term, Fast credits in Sweden
Kortfristiga, Snabba lån i Sverige

Fast credits – it is a loan for a small amount and for a short period of time, many companies provide the first loan without any fee. Often such loans are taken until salary is awaited or to buy some things. Features: online registration at any time, no collateral required, quick loan decision, quick receipt of money to the account, first loan without a fee, can be obtained without a job or with a negative credit history, a fixed term and a fixed amount, high interest rates (compared to the other loans).Snabblån – det är lån för mindre belopp, ibland erbjuder företag det första lånet utan avgift. Ofta lånas sådana lån tills lön väntas eller att köpa saker är oväntade situationer uppstår. Egenskaper: Online ansökan när som helst, ingen säkerhet krävs, snabbt lån beslut, snabb utbetalning av pengar till kontot, första lånet utan avgift, kan erhållas utan jobb eller med en sämre kreditvärdighet, en fast amorteringsplan och ett fast belopp, höga räntor (jämfört med övriga lån).
på svenskain english

×vivus
Vivus

Vivus

Short-term, Fast credits

Max. amount 15000 kr
The max. term 90 days
Website: vivus.se
Kortfristiga, Snabba lån, Maximalt belopp 15000 kr, Maximala löptiden 90 dagar
×natlan
Natlan

Natlan

Short-term, Fast credits

Max. amount 4000 kr
The max. term 33 days
Website: natlan.se
Kortfristiga, Snabba lån, Maximalt belopp 4000 kr, Maximala löptiden 33 dagar
×kredit365
Kredit365

Kredit365

Short-term, Fast credits

Max. amount 5000 kr
The max. term 30 days
Website: kredit365.se
Kortfristiga, Snabba lån, Maximalt belopp 5000 kr, Maximala löptiden 30 dagar

Short-term, Consumer credits in Sweden
Kortfristiga, Konsumentlån i Sverige

Consumer credits – it is a loan for a significant amount of money and for up to 5 years. Such loans are taken to purchase expensive goods, to pay for medical services, to travel or rest, to study, to celebrate, as well as to repair housing or cars. Features: online registration at any time, no collateral required, quick loan decision, quick receipt of money to the account, available with a negative credit history or for people working abroad, flexible terms and a big range of amounts, large commissions (in non-banking sector).Konsumentlån/Privatlån – det är ett lån för en betydande summa pengar och upp till 5 år. Sådana lån tas för att köpa dyra varor, att betala för medicinska tjänster, att resa eller vila, att studera, att fira, samt att reparera bostäder eller bilar. Funktioner: Online ansökan när som helst, ingen säkerhet krävs, snabbt lån beslut, snabb utbetalning av pengar till kontot, tillgänglig med en sämre kretidvärdighet eller för personer som arbetar utomlands, flexibla villkor och ett stort antal belopp, stora provisioner (i icke -banksektor).
på svenskain english

×thorn
Thorn

Thorn

Short-term, Consumer credits

Max. amount 100000 kr
The max. term 72 months
Website: thorn.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 100000 kr, Maximala löptiden 72 månader
×leasy
Leasy

Leasy

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000 kr
The max. term 72 months
Website: leasy.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 50000 kr, Maximala löptiden 72 månader
×profilkredit
ProfilKredit

ProfilKredit

Short-term, Consumer credits

Max. amount 25000 kr
The max. term 12 months
Website: profilkredit.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 25000 kr, Maximala löptiden 12 månader
×klicklan
KlickLan

KlickLan

Short-term, Consumer credits

Max. amount 40000 kr
The max. term 72 months
Website: klicklan.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 40000 kr, Maximala löptiden 72 månader
×daypay
DayPay

DayPay

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 36 months
Website: daypay.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 36 månader
×goodcash
GoodCash

GoodCash

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000 kr
The max. term 96 months
Website: goodcash.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 50000 kr, Maximala löptiden 96 månader
×cashbuddy
CashBuddy

CashBuddy

Short-term, Consumer credits

Max. amount 25000 kr
The max. term 60 months
Website: cashbuddy.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 25000 kr, Maximala löptiden 60 månader
×smspengar
SMSpengar

SMSpengar

Short-term, Consumer credits

Max. amount 30000 kr
The max. term 12 months
Website: smspengar.nu
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 30000 kr, Maximala löptiden 12 månader
×kundfinans
Kundfinans

Kundfinans

Short-term, Consumer credits

Max. amount 30000 kr
The max. term 12 months
Website: kundfinans.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 30000 kr, Maximala löptiden 12 månader
×expresskredit
ExpressKredit

ExpressKredit

Short-term, Consumer credits

Max. amount 30000 kr
The max. term 12 months
Website: expresskredit.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 30000 kr, Maximala löptiden 12 månader
×viigalan
ViigaLan

ViigaLan

Short-term, Consumer credits

Max. amount 40000 kr
The max. term 84 months
Website: viigalan.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 40000 kr, Maximala löptiden 84 månader
×creditstar
CreditStar

CreditStar

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000 kr
The max. term 36 months
Website: creditstar.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 50000 kr, Maximala löptiden 36 månader
×pluskan
Pluskan

Pluskan

Short-term, Consumer credits

Max. amount 30000 kr
The max. term 48 months
Website: pluskan.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 30000 kr, Maximala löptiden 48 månader
×flexlimit
FlexLimit

FlexLimit

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 12 months
Website: flexlimit.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 12 månader
×nordiclaan
NordicLaan

NordicLaan

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000 kr
The max. term 84 months
Website: nordiclaan.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 50000 kr, Maximala löptiden 84 månader
×gfmoney
GFmoney

GFmoney

Short-term, Consumer credits

Max. amount 30000 kr
The max. term 24 months
Website: gfmoney.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 30000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×monara
Monara

Monara

Short-term, Consumer credits

Max. amount 30000 kr
The max. term 24 months
Website: monara.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 30000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×mobillan
MobilLan

MobilLan

Short-term, Consumer credits

Max. amount 40000 kr
The max. term 24 months
Website: mobillan.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 40000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×kontantfinans
KontantFinans

KontantFinans

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 60 months
Website: kontantfinans.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 60 månader
×monetti
Monetti

Monetti

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 12 months
Website: monetti.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 12 månader
×frogtail
Frogtail

Frogtail

Short-term, Consumer credits

Max. amount 40000 kr
The max. term 60 months
Website: frogtail.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 40000 kr, Maximala löptiden 60 månader
×meddelandelan
Meddelandelan

Meddelandelan

Short-term, Consumer credits

Max. amount 30000 kr
The max. term 36 months
Website: meddelandelan.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 30000 kr, Maximala löptiden 36 månader
×credway
CredWay

CredWay

Short-term, Consumer credits

Max. amount 30000 kr
The max. term 72 months
Website: credway.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 30000 kr, Maximala löptiden 72 månader
×lumify
Lumify

Lumify

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 11 months
Website: lumify.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 11 månader
×viaconto
ViaConto

ViaConto

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 38 months
Website: viaconto.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 38 månader
×ferratum
Ferratum

Ferratum

Short-term, Consumer credits

Max. amount 45000 kr
The max. term 46 months
Website: ferratum.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 45000 kr, Maximala löptiden 46 månader
×flexkontot
FlexKontot

FlexKontot

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 24 months
Website: flexkontot.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×loanstep
LoanStep

LoanStep

Short-term, Consumer credits

Max. amount 25000 kr
The max. term 24 months
Website: loanstep.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 25000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×säkerfinans
SäkerFinans

SäkerFinans

Short-term, Consumer credits

Max. amount 40000 kr
The max. term 24 months
Website: säkerfinans.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 40000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×snabbfinans
SnabbFinans

SnabbFinans

Short-term, Consumer credits

Max. amount 40000 kr
The max. term 24 months
Website: snabbfinans.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 40000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×tryggkredit
TryggKredit

TryggKredit

Short-term, Consumer credits

Max. amount 40000 kr
The max. term 24 months
Website: tryggkredit.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 40000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×tandolan
TandoLan

TandoLan

Short-term, Consumer credits

Max. amount 70000 kr
The max. term 60 months
Website: tandolan.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 70000 kr, Maximala löptiden 60 månader
×slantar
Slantar

Slantar

Short-term, Consumer credits

Max. amount 30000 kr
The max. term 60 months
Website: slantar.nu
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 30000 kr, Maximala löptiden 60 månader
×lanbutiken
LanButiken

LanButiken

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000 kr
The max. term 46 months
Website: lanbutiken.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 50000 kr, Maximala löptiden 46 månader
×risicum
Risicum

Risicum

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000 kr
The max. term 46 months
Website: risicum.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 50000 kr, Maximala löptiden 46 månader
×credigo
Credigo

Credigo

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 12 months
Website: credigo.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 12 månader
×kortio
Kortio

Kortio

Credit cards, Consumer credits

Max. amount 150000 kr
The max. term 24 months
Website: kortio.se
Kreditkort, Konsumentlån, Maximalt belopp 150000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×anyfin
Anyfin

Anyfin

Refinancing, Loan сonsolidation

Max. amount 100000 kr
The max. term 60 months
Website: anyfin.com
Refinansiering, utlåning, Maximalt belopp 100000 kr, Maximala löptiden 60 månader

Business loans in Sweden
Företagslån i Sverige

Business loans – it is a loan for entrepreneurs. Usually such loans are taken to pay debts on bills, to invest in a business, to purchase equipment, to repair or for upgrade. Features: online application for a loan at any time, a quick decision on a loan, may require the provision of various documents, flexible terms and large sums, individual approach.Företagslån – det är ett lån till entreprenörer. Vanligtvis tas sådana lån för att betala skulder på räkningar, att investera i ett företag, att köpa utrustning, att reparera eller för uppgradering. Funktioner: När som helst, ett snabbt beslut om ett lån kan kräva tillhandahållande av olika handlingar, flexibla villkor och stora summor, individuellt tillvägagångssätt.
på svenskain english

×froda
Froda

Froda

Short-term, Business loans

Max. amount 2000000 kr
The max. term 24 months
Website: froda.se
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 2000000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×capitalbox
CapitalBox

CapitalBox

Short-term, Business loans

Max. amount 2000000 kr
The max. term 24 months
Website: capitalbox.se
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 2000000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×mynt
Mynt

Mynt

Short-term, Business loans

Max. amount 1000000 kr
The max. term 18 months
Website: mynt.se
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 1000000 kr, Maximala löptiden 18 månader
×corpia
Corpia

Corpia

Short-term, Business loans

Max. amount 3000000 kr
The max. term 36 months
Website: corpia.se
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 3000000 kr, Maximala löptiden 36 månader
×opr-foretagslan
OPR-Foretagslan

OPR-Foretagslan

Short-term, Business loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 18 months
Website: opr-foretagslan.se
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 18 månader
×approva
Approva

Approva

Short-term, Business loans

Max. amount 300000 kr
The max. term 18 months
Website: approva.se
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 300000 kr, Maximala löptiden 18 månader
×fedelta
Fedelta

Fedelta

Short-term, Business loans

Max. amount 1000000 kr
The max. term 36 months
Website: fedelta.se
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 1000000 kr, Maximala löptiden 36 månader
×capcito
Сapcito

Сapcito

Short-term, Business loans

Max. amount 300000 kr
The max. term 24 months
Website: capcito.com
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 300000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×qapitala
Qapitala

Qapitala

Short-term, Business loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 24 months
Website: qapitala.se
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 24 månader
×krea
Krea

Krea

Short-term, Business loans

Max. amount 5000000 kr
The max. term 60 months
Website: krea.se
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 5000000 kr, Maximala löptiden 60 månader
×fakturino
Fakturino

Fakturino

Short-term, Business loans

Max. amount 60000000 kr
The max. term 60 months
Website: fakturino.se
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 60000000 kr, Maximala löptiden 60 månader
×creddo
Creddo

Creddo

Short-term, Business loans

Max. amount 10000000 kr
The max. term 60 months
Website: creddo.se
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 10000000 kr, Maximala löptiden 60 månader
×kompar
Kompar

Kompar

Short-term, Business loans

Max. amount 5000000 kr
The max. term 60 months
Website: kompar.se
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 5000000 kr, Maximala löptiden 60 månader
×ponture
Ponture

Ponture

Short-term, Business loans

Max. amount 2000000 kr
The max. term 36 months
Website: ponture.com
Kortfristiga, Företagslån, Maximalt belopp 2000000 kr, Maximala löptiden 36 månader

Lending, Long-term loans in Sweden
Utlåning, Långfristiga lån i Sverige

Long-term credits – it is a loan for large amounts and for a long term. These loans may be needed to purchase real estate, for construction, for global repairs, for consolidating other loans, for refinancing or for large purchases. Features: online application for a loan at any time, in many cases a pledge is required, long processing and a loan decision, may require the provision of various documents, there must be a legal source of income, an individual approach, low interest rates (in the banking sector).Långfristiga lån – det är ett lån på stora summor och på lång sikt. Dessa lån kan behövas för att köpa fastigheter, för byggande, för globala reparationer, för konsolidering av andra lån, för refinansiering eller för stora inköp. Funktioner: När som helst, online ansökan om ett lån, i många fall krävs en borgenär, lång behandling och ett lånebeslut kan kräva tillhandahållande av olika dokument, det måste finnas en laglig inkomstkälla, ett individuellt tillvägagångssätt, låga räntor (inom banksektorn).
på svenskain english

×paymarkfinans
PayMarkFinans

PayMarkFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 150000 kr
The max. term 10 years
Website: paymarkfinans.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 150000 kr, Maximala löptiden 10 år
×spargofinans
SpargoFinans

SpargoFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 150000 kr
The max. term 10 years
Website: spargofinans.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 150000 kr, Maximala löptiden 10 år
×axofinans
AxoFinans

AxoFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: axofinans.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×sambla
Sambla

Sambla

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: sambla.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×lendo
Lendo

Lendo

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: lendo.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×lendify
Lendify

Lendify

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: lendify.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
×sevenday
SevenDay

SevenDay

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 12 years
Website: sevenday.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 12 år
×zmarta
Zmarta

Zmarta

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 18 years
Website: zmarta.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 18 år
×banknorwegian
BankNorwegian

BankNorwegian

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: banknorwegian.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×komplettbank
KomplettBank

KomplettBank

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: komplettbank.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
×santanderconsumer
SantanderConsumer

SantanderConsumer

Lending, Long-term loans

Max. amount 350000 kr
The max. term 12 years
Website: santanderconsumer.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 350000 kr, Maximala löptiden 12 år
×svea
Svea

Svea

Lending, Mortgage loans

Max. amount 7500000 kr
The max. term 40 years
Website: svea.com
Utlåning, Bolån, Maximalt belopp 7500000 kr, Maximala löptiden 40 år
×comboloan
ComboLoan

ComboLoan

Lending, Mortgage loans

Max. amount 10000000 kr
The max. term 40 years
Website: comboloan.se
Utlåning, Bolån, Maximalt belopp 10000000 kr, Maximala löptiden 40 år
×coop
Coop

Coop

Lending, Long-term loans

Max. amount 350000 kr
The max. term 12 years
Website: coop.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 350000 kr, Maximala löptiden 12 år
×bynk
Bynk

Bynk

Lending, Long-term loans

Max. amount 300000 kr
The max. term 12 years
Website: bynk.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 300000 kr, Maximala löptiden 12 år
×marginalen
Marginalen

Marginalen

Lending, Long-term loans

Max. amount 350000 kr
The max. term 12 years
Website: marginalen.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 350000 kr, Maximala löptiden 12 år
×lanemarknad
Lanemarknad

Lanemarknad

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: lanemarknad.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×nystartfinans
NystartFinans

NystartFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: nystartfinans.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
×enklare
Enklare

Enklare

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: enklare.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
×arosfinans
ArosFinans

ArosFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 18 years
Website: arosfinans.com
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 18 år
×lanforalla
LanForAlla

LanForAlla

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 18 years
Website: lanforalla.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 18 år
×consector
Consector

Consector

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 18 years
Website: consector.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 18 år
×finansmatch
FinansMatch

FinansMatch

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 18 years
Website: finansmatch.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 18 år
×likvidum
Likvidum

Likvidum

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: likvidum.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
×matchbanker
MatchBanker

MatchBanker

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: matchbanker.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
×brocc
Brocc

Brocc

Lending, Long-term loans

Max. amount 350000 kr
The max. term 10 years
Website: brocc.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 350000 kr, Maximala löptiden 10 år
×klaralan
KlaraLan

KlaraLan

Lending, Long-term loans

Max. amount 200000 kr
The max. term 10 years
Website: klaralan.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 200000 kr, Maximala löptiden 10 år
×financier
Financier

Financier

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 18 years
Website: financier.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 18 år
×pengino
Pengino

Pengino

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: pengino.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×favoritlån
FavoritLån

FavoritLån

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: favoritlån.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×lånemäklaren
Lånemäklaren

Lånemäklaren

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: lånemäklaren.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
×lsb
LSB

LSB

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: lsb.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
×moank
Moank

Moank

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 12 years
Website: moank.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 12 år
×aktivtlaan
AktivtLaan

AktivtLaan

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: aktivtlaan.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×letalan
LetaLan

LetaLan

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: letalan.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×direkto
Direkto

Direkto

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 18 years
Website: direkto.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 18 år
×compari
Compari

Compari

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: compari.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×nextfinance
NextFinance

NextFinance

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 18 years
Website: nextfinance.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 18 år
×xfinans
xFinans

xFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: xfinans.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×zapplaan
Zapplaan

Zapplaan

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 18 years
Website: zapplaan.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 18 år
×freedomfinance
FreedomFinance

FreedomFinance

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 18 years
Website: freedomfinance.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 18 år
×compricer
Compricer

Compricer

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: compricer.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×lendingwire
LendingWire

LendingWire

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: lendingwirese.com
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×anmärkning
Anmärkning

Anmärkning

Lending, Long-term loans

Max. amount 350000 kr
The max. term 15 years
Website: anmärkning.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 350000 kr, Maximala löptiden 15 år
×avenuefinans
AvenueFinans

AvenueFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 18 years
Website: avenuefinans.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 18 år
×apexfinans
ApexFinans

ApexFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: apexfinans.com
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
×arcadiafinans
ArcadiaFinans

ArcadiaFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 18 years
Website: arcadiafinans.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 18 år
×finansexperter
FinansExperter

FinansExperter

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: finansexperter.com
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år

Important information
Viktig information

All types of loans in Sweden are regulated by directives. Each credit company must have a special license for lending services in Sweden. Everything displayed on this page is only informative. We do not encourage or call upon anyone to take a loan. The administration of AllCredits does not bear any responsibility for the consequences that may arise from using the services provided by credit companies. It is important to understand that a loan is necessary and that it might help you regulate your financial situation, rather than drive you into debt. Make sure to read the contract of the credit company carefully. There you will find all the information of possible consequences and penalties in the case of a non-payment of the loan on time (from a poor credit history to litigation). Assess your opportunities soberly, borrow money responsible!Alla typer av lån i Sverige regleras av direktiv. Varje kreditföretag måste ha en särskild licens för utlåningstjänster i Sverige. Allt som visas på denna sida är endast informativt. Vi uppmuntrar inte eller uppmanar någon att ta ett lån. Förvaltningen av AllCredits bär inget ansvar för de konsekvenser som kan uppstå genom att använda de tjänster som tillhandahålls av kreditföretag. Det är viktigt att förstå att ett lån är nödvändigt och att det kan hjälpa dig att reglera din ekonomiska situation, snarare än att driva dig i skuld. Var noga med att läsa kreditföretagets kontrakt noggrant. Där hittar du all information om eventuella konsekvenser och påföljder vid en obetald betalning av lånet i tid (från en försämrad kreditvärdighet till tvister). Bedöm dina möjligheter med ett klart huvud, låna pengar ansvarigt!
på svenskain english

Credits in Sweden, 7.4 out of 10 based on 16 ratings
: 16985

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

AllCredits app's: download for Android GooglePlay, download for iOS AppStore (soon).
Facebook: our official page www.facebook.com/allcredits.eu/
Comments: 2
 1. Vishal says:

  I’m looking of loan of 10000kr

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Simen says:

  I try to find from any banks 60000, thank you.

  Thumb up 0 Thumb down 0