Privātuma politika

Šis dokuments “Privātuma politika” (turpmāk tekstā “Politika”) ir noteikumi par to, kā Administrācija izmanto interneta lietotāju (turpmāk tekstā “Lietotājs”) datus, kas iegūti, izmantojot AllCredits vietni https://allcredits.lv/ (turpmāk tekstā “Vietne”).

1. Apstrādātie dati

1.1. Mēs neievācam jūsu personas datus, izmantojot Vietni.
1.2. Visi Vietnē savāktie dati tiek sniegti un saņemti anonimizētā formā (turpmāk tekstā “Anonīmie dati”).
1.3. Anonīmie dati ietver šādu informāciju, kas jūs neidentificē:
1.3.1. Informācija, ko sniedzat par sevi pats, izmantojot vietnes tiešsaistes veidlapas un programmu moduļus, tostarp vārdu vai tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi.
1.3.2. Dati, kas tiek pārsūtīti anonimizētā veidā automātiskajā režīmā atkarībā no izmantotās programmatūras iestatījumiem.
1.4. Administrācijai ir tiesības noteikt prasības bezpersonisko lietotāju datu sastāvam, kas tiek vākti, izmantojot Vietni.
1.5. Ja noteikta informācija nav atzīmēta kā obligāta, tās sniegšanu vai izpaušanu Lietotājs veic pēc saviem ieskatiem un pēc savas iniciatīvas.
1.6. Administrācija nepārbauda sniegto datu pareizību un to, vai Lietotājam ir nepieciešamā piekrišana to apstrādei saskaņā ar šo Politiku, uzskatot, ka Lietotājs rīkojas godprātīgi, apdomīgi un dara visu iespējamo, lai šāda informācija būtu aktuāla un saņemt visas nepieciešamās piekrišanas tās lietošanai.
1.7. Jūs atzīstat un piekrītat iespējai Vietnē izmantot trešo pušu programmatūru, kā rezultātā šādas personas var saņemt un pārsūtīt 1.3. punktā norādītos datus anonimizētā veidā. Piemērs! Šī trešās puses programmatūra ietver Google Analytics apmeklētāju statistikas vākšanas sistēmas.
1.8. Sastāvu un nosacījumus anonimizētu datu vākšanai, izmantojot trešās puses programmatūru, nosaka tieši to autortiesību īpašnieki, un tie var ietvert:
pārlūkprogrammas dati (tips, versija, sīkfails);
ierīces dati un to atrašanās vieta;
operētājsistēmas dati (tips, versija, ekrāna izšķirtspēja);
pieprasīt datus (laiks, novirzīšanas avots, IP adrese).
1.9. Administrācija nav atbildīga par kārtību, kādā trešās personas izmanto anonimizētos lietotāja datus.

2. Datu apstrādes mērķi

2.1. Administrācija izmanto datus šādiem mērķiem:
2.1.1. Ienākošo pieprasījumu apstrāde un saziņa ar Lietotāju;
2.1.2. Informācijas pakalpojumi, tostarp reklāmas un informācijas materiālu izplatīšana;
2.1.3. Mārketinga, statistikas un citu pētījumu veikšana;
2.1.4. Reklāmas materiālu mērķauditorijas atlase Vietnē.

3. Datu aizsardzības prasības

3.1. Administrācija uzglabā datus un nodrošina to aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un izplatīšanu saskaņā ar iekšējiem noteikumiem un noteikumiem.
3.2. Konfidencialitāte tiek saglabāta attiecībā uz saņemtajiem datiem, izņemot gadījumus, kad Lietotājs tos publisko, kā arī gadījumos, kad Vietnē izmantotās trešo personu tehnoloģijas un programmatūra vai Lietotāja izmantotās programmatūras iestatījumi nodrošina atklātu apmaiņu. ar šīm personām un/vai citiem interneta dalībniekiem un lietotājiem.
3.3. Lai uzlabotu darba kvalitāti, Administrācijai ir tiesības 1 (Vienu) gadu glabāt žurnālfailus par Lietotāja veiktajām darbībām Vietnes lietošanas ietvaros.

4. Datu pārsūtīšana

4.1. Administrācijai ir tiesības nodot datus trešajām personām šādos gadījumos:
Lietotājs ir izteicis piekrišanu šādām darbībām, tai skaitā gadījumiem, kad Lietotājs izmanto izmantotās programmatūras iestatījumus, kas neierobežo noteiktas informācijas sniegšanu;
Pārsūtīšana ir nepieciešama, jo Lietotājs izmanto Vietnes funkcionalitāti;
Pārsūtīšana ir nepieciešama saskaņā ar datu apstrādes mērķiem;
Saistībā ar Vietnes nodošanu šādas trešās personas valdījumā, lietošanā vai īpašumā;
Pēc tiesas vai citas pilnvarotas valsts institūcijas pieprasījuma likumā noteiktajā kārtībā;
Aizsargāt Administrācijas tiesības un likumīgās intereses saistībā ar Lietotāja pieļautajiem pārkāpumiem.

5. Privātuma politikas maiņa

5.1. Administrācija šo Politiku var mainīt vai izbeigt vienpusēji, iepriekš nebrīdinot Lietotāju. Politikas jaunā versija stājas spēkā ar brīdi, kad tā ir ievietota Vietnē, ja vien jaunajā Politikas versijā nav noteikts citādi.
5.2. Pašreizējā Politikas versija atrodas Vietnē internetā pēc adreses https://allcredits.lv/privatuma-politika/