Credits in Netherlands

VN:F [1.9.20_1166]
7.6/10 (9)
NL
Credits in Netherlands17credits | The best credits in Netherlands, a comparison of credit companies, guidelines for choosing the credit companies in Netherlands, ratings and reviews.

Leningen in Nederland
De beste leningen in Nederland. Vergelijking van kredietinstellingen en aanbevelingen voor het kiezen van een kredietbedrijf in Nederland, ratings en beoordelingen.

Latest updates:
  • 04.09.2019 Spotcap – new credit company
  • 03.05.2019 Qeld – new credit company
  • 18.03.2019 HypotheekOversluiten – new credit company
  • 24.01.2019 BridgeFund – new credit company
  • 16.01.2019 InvoiceFinance – new credit company
  • 08.01.2019 AtlantisFinanciers – new credit company
  • 07.01.2019 PinVoorschot, SwishFund – new credit companies
  • 02.01.2019 OPR-Bedrijfskrediet – new credit company

Short-term, Fast credits in Netherlands
Korte termijn, Snelle leningen in Nederland

Fast credits – it is a loan for a small amount and for a short period of time. Often such loans are taken until salary is awaited or to buy some things. Features: online registration at any time, no collateral required, quick loan decision, quick receipt of money to the account, first loan without a fee, can be obtained without a job or with a negative credit history, a fixed term and a fixed amount, high interest rates (compared to the other loans).Snelle leningen – het is een lening voor een klein bedrag en voor een korte periode. Vaak worden dergelijke leningen genomen totdat het salaris wordt afgewacht of om een aantal dingen te kopen. Kenmerken: online registratie op elk moment, geen onderpand vereist, snelle lening beslissing, snelle ontvangst van geld op de rekening, eerste lening zonder een vergoeding, kan worden verkregen zonder een baan of met een negatieve kredietgeschiedenis, een vaste looptijd en een vast bedrag , hoge rentetarieven (in vergelijking met de andere leningen).
in het nederlandsin english

×ferratum
Ferratum

Ferratum

Short-term, Fast credits

Max. amount 1500 EUR
The max. term 62 days
Website: ferratum.nl
Korte termijn, Snelle leningen, Maximaal aantal 1500 EUR, Maximale termijn 62 dagen
×saldodipje
SaldoDipje

SaldoDipje

Short-term, Fast credits

Max. amount 1500 EUR
The max. term 62 days
Website: saldodipje.nl
Korte termijn, Snelle leningen, Maximaal aantal 1500 EUR, Maximale termijn 62 dagen

Business loans in Netherlands
Zakelijke leningen in Nederland

Business loans – it is a loan for entrepreneurs. Usually such loans are taken to pay debts on bills, to invest in a business, to purchase equipment, to repair or for upgrade. Features: online application for a loan at any time, a quick decision on a loan, may require the provision of various documents, flexible terms and large sums, individual approach.Zakelijke leningen – het is een lening voor ondernemers. Meestal worden dergelijke leningen aangegaan om schulden op rekeningen te betalen, om in een bedrijf te investeren, om apparatuur aan te schaffen, om te repareren of om te upgraden. Functies: online aanvraag voor een lening op elk moment, een snelle beslissing over een lening, kan de verstrekking van verschillende documenten, flexibele voorwaarden en grote bedragen, individuele benadering vereisen.
in het nederlandsin english

×kredietvooruit
KredietVooruit

KredietVooruit

Short-term, Business loans

Max. amount 250000 EUR
The max. term 6 months
Website: kredietvooruit.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 250000 EUR, Maximale termijn 6 maanden
×fundingcircle
FundingCircle

FundingCircle

Lending, Business loans

Max. amount 250000 EUR
The max. term 5 years
Website: fundingcircle.com
Kredietverlening, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 250000 EUR, Maximale termijn 5 jaar
×spotcap
Spotcap

Spotcap

Short-term, Business loans

Max. amount 300000 EUR
The max. term 24 months
Website: spotcap.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 300000 EUR, Maximale termijn 24 maanden
×pinvoorschot
PinVoorschot

PinVoorschot

Short-term, Business loans

Max. amount 50000 EUR
The max. term 6 months
Website: pinvoorschot.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 50000 EUR, Maximale termijn 6 maanden
×atlantisfinanciers
AtlantisFinanciers

AtlantisFinanciers

Lending, Business loans

Max. amount 250000 EUR
The max. term 5 years
Website: atlantisfinanciers.nl
Kredietverlening, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 250000 EUR, Maximale termijn 5 jaar
×swishfund
SwishFund

SwishFund

Short-term, Business loans

Max. amount 250000 EUR
The max. term 12 months
Website: swishfund.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 250000 EUR, Maximale termijn 12 maanden
×bridgefund
BridgeFund

BridgeFund

Short-term, Business loans

Max. amount 250000 EUR
The max. term 12 months
Website: bridgefund.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 250000 EUR, Maximale termijn 12 maanden
×invoicefinance
InvoiceFinance

InvoiceFinance

Short-term, Business loans

Max. amount 1000000 EUR
The max. term 12 months
Website: invoicefinance.com
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 1000000 EUR, Maximale termijn 12 maanden
×qeld
Qeld

Qeld

Short-term, Business loans

Max. amount 100000 EUR
The max. term 18 months
Website: qeld.com
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 50000 EUR, Maximale termijn 12 maanden
×opr-bedrijfskrediet
OPR-Bedrijfskrediet

OPR-Bedrijfskrediet

Short-term, Business loans

Max. amount 50000 EUR
The max. term 12 months
Website: opr-bedrijfskrediet.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 50000 EUR, Maximale termijn 12 maanden
×b2businesslening
B2BusinessLening

B2BusinessLening

Short-term, Business loans

Max. amount 100000 EUR
The max. term 18 months
Website: b2businesslening.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 100000 EUR, Maximale termijn 18 maanden

Lending, Long-term loans in Netherlands
Kredietverlening, Langlopende leningen in Nederland

Long-term credits – it is a loan for large amounts and for a long term. These loans may be needed to purchase real estate, for construction, for global repairs, for consolidating other loans, for refinancing or for large purchases. Features: online application for a loan at any time, in many cases a pledge is required, long processing and a loan decision, may require the provision of various documents, there must be a legal source of income, an individual approach, low interest rates (in the banking sector).Langlopende leningen – het is een lening voor grote bedragen en voor een lange termijn. Deze leningen kunnen nodig zijn voor de aankoop van onroerend goed, voor de bouw, voor grote reparaties, voor de consolidatie van andere leningen, voor herfinanciering of voor grote aankopen. Kenmerken: online aanvraag voor een lening op elk moment, in veel gevallen een toezegging is vereist, lange verwerking en een lening besluit, kan de verstrekking van verschillende documenten vereisen, er moet een wettelijke bron van inkomsten zijn, een individuele benadering, lage rentetarieven (in de banksector).
in het nederlandsin english

×frisia
Frisia

Frisia

Lending, Long-term loans

Max. amount 100000 EUR
The max. term 10 years
Website: frisia.nl
Kredietverlening, Langlopende leningen, Maximaal aantal 100000 EUR, Maximale termijn 10 jaar
×kredietgroepnederland
KredietGroepNederland

KredietGroepNederland

Lending, Long-term loans

Max. amount 100000 EUR
The max. term 10 years
Web: kredietgroepnederland.nl
Kredietverlening, Langlopende leningen, Maximaal aantal 100000 EUR, Maximale termijn 10 jaar
×nationaalbespaarcentrum
NationaalBespaarCentrum

NationaalBespaarCentrum

Mortgage, Long-term loans

Max. amount 500000 EUR
The max. term 20 years
nationaalbespaarcentrum.nl
Hypothecaire, Langlopende leningen, Maximaal aantal 500000 EUR, Maximale termijn 20 jaar
×hypotheekoversluiten
HypotheekOversluiten

HypotheekOversluiten

Refinancing, Mortgage loans

Max. amount 500000 EUR
The max. term 20 лет
hypotheekoversluiten.com
Herfinanciering, Hypothecaire leningen, Maximaal aantal 500000 EUR, Maximale termijn 20 jaar

Important information
Belangrijke informatie

All types of loans in Netherlands are regulated by directives. Each credit company must have a special license for lending services in Netherlands. Everything displayed on this page is only informative. We do not encourage or call upon anyone to take a loan. The administration of AllCredits does not bear any responsibility for the consequences that may arise from using the services provided by credit companies. It is important to understand that a loan is necessary and that it might help you regulate your financial situation, rather than drive you into debt. Make sure to read the contract of the credit company carefully. There you will find all the information of possible consequences and penalties in the case of a non-payment of the loan on time (from a poor credit history to litigation). Assess your opportunities soberly, borrow money responsible!Alle soorten leningen in Nederland worden gereguleerd door richtlijnen. Elk kredietbedrijf moet een speciale licentie voor uitleendiensten in Nederland hebben. Alles dat op deze pagina wordt weergegeven, is alleen informatief. We moedigen niemand aan om een lening aan te vragen. De administratie van AllCredits draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de diensten van kredietinstellingen. Het is belangrijk om te begrijpen dat een lening noodzakelijk is en dat het u kan helpen uw financiële situatie te regelen, in plaats van u in de schulden te steken. Zorg ervoor dat u zorgvuldig het contract van de kredietmaatschappij leest. Daar vindt u alle informatie over mogelijke gevolgen en straffen in het geval van een niet-betaling van de lening op tijd (van een slechte kredietgeschiedenis tot rechtszaken). Beoordeel uw kansen nuchter, leen verantwoordelijk geld!
in het nederlandsin english

Credits in Netherlands, 7.6 out of 10 based on 9 ratings
Add comment

LV - Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat, ka jūsu ierīcē tiek ievietoti cookie faili, vairāk.
lai apstiprinātu, izslēdziet šo ziņojumu


RU - Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на размещение файлов cookie на вашем устройстве, подробнее.
для подтверждения, отключите это сообщение


EN - Using our website, you consent to the placement of a cookie-files on your device, more.
to confirm, turn off this message