Cik maksā kredīts?

Kredīta cena

Jūs atgriežat kredīta summu kopā ar procentu likmi, un tas arī ir kreditoru peļņas avots. Procentu izmaksas tiek aprēķinātas, vadoties pēc nominālās procentu limes. Papildus procentu likmei vairumā gadījumu ir jāmaksā arī komisijas maksa par kredīta piešķiršanu un tālāku apkalpošanu.

Īpašos gadījumos papildus augstāk minētajām pozīcijām var tikt paredzētas arī citas izmaksas. Atsevišķi kreditori piemēro papildu maksu par kredīta maksājumu atlikšanu. Daži kreditori piemēro maksu par izmaiņu veikšanu kredītlīgumā, piemēram, lai mainītu atmaksas termiņu vai maksājuma datumu.

Arī papīra formas rēķina saņemšanai pa pastu nereti tiek piemērota maksa. No tā var izvairīties un ieekonomēt līdzekļus, kredītlīgumā norādot, ka vēlaties saņemt rēķinus elektroniskā veidā.

Kas ir kredītprocenti?

Procentu maksājums ir papildinājums komisijai, ko jūs maksājat par kredīta saņemšanu. Īsāk sakot, tā ir cena, ko jūs maksājat par iespēju saņemt kredītu. Ja procentu likmes neeksistētu, nevienam nebūtu iespējas saņemt aizdevumu, tā kā kreditoriem nebūtu iespējas ar to nopelnīt.

Parasti kredīta procentu daļa tiek piemērota katru mēnesi vai reizi ceturksnī, taču pilnā apmērā tiek aprēķināta un norādīta par gadu. Tas nozīmē, ka pilns procentu likmes apmērs nav jāmaksā katru mēnesi vai ceturksni, jo šādā gadījumā kredīta izmaksas būtu ārkārtīgi augstas. Procentu likmi aprēķina gada griezumā.

Procentu likme nozīmē, ka, jo garāks ir kredīta atmaksas periods, jo dārgāka kļūst kredīta vērtība. Tādēļ, pirms jūs izvēlaties iesniegt kredīta pieteikumu, noskaidrojiet, kāds ir minimālais kredīta atmaksas termiņš. Iespējams, dažus mēnešus jūsu finanšu stāvoklis kļūs nedaudz saspringtāks, savukārt tas var atmaksāties, parēķinot, cik lielu summu jūs varat ieekonomēt uz procentu likmes rēķina.

Visas kredītiestādes piestādītās izmaksas, tai skaitā komisijas maksa par kredīta piešķiršanu, apkalpošanas kmisijas, kredītprocenti – tas viss kopā veido gada procentu likmi “GPL” vai efektīvo procentu likmi. Šis rādītājs apzīmē kopējo kredīta vērtību gadā, kā arī tas ir galvenais rādītājs kredītiestāžu piedāvājumu salīdzināšanai.

Add comment